Over BIM

Beams weet alles over BIM

BEAMS specialiseert zich in BIM. Maar wat houdt BIM eigenlijk allemaal in? Je komt er hier alles over te weten.

BIM: dé oplossing voor bouwbedrijven?

Bouwbedrijven komen steeds meer onder zware druk te staan bij de uitvoering van hun bouwprojecten : de uitvoeringstermijnen worden korter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Bovendien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is doorgaans te wijten aan de fragmentering van het bouwproces, aan communicatie tussen de verschillende partners en aan de toenemende techniciteit. BIM kan hiervoor een oplossing bieden. Hiermee is immers mogelijk om het bouwproces beter te organiseren en samen te werken aan de hand van digitale bouwmodellen.

Building Information Modelling

Onder BIM verstaat men doorgaans Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. 
Eigenlijk bestaat er geen eenduidige definitie van BIM : iedereen bekijkt dit concept op zijn eigen manier, naargelang de mogelijkheden en voordelen die het hen te bieden heeft. Zo gaat BIM voor sommigen uitsluitend over het modelleren van gebouwen om vanuit deze 3D modellen plannen of hoeveelheden af te leiden. Anderen zien dan weer het voordeel in van de mogelijkheid om fouten vooraf te ontdekken en deze op de computer op te lossen in plaats van achteraf op de werf.

Meer weten over BIM?

Bij BEAMS weten we er werkelijk alles over.

Contacteer ons

BIM en digitale transformatie

BIM is echter breder dan dat. Het gaat hier immers om een methode om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende partijen van een bouwproject. Dit doet men door het proces op een gestructureerde manier te organiseren en door digitale bouwmodellen op te bouwen en te delen tussen de verschillende partijen. 
BIM is een methodologie die zeer zeker niet alleen in de bouwsector winstgevend kan zijn. 
Digitale transformatie is zeer belangrijk binnen alle sectoren maar zeker in de bouwsector. Het is nu mee op de trein springen of op het perron blijven staan. Bedrijven die nu meedenken en handelen, worden de bedrijven van de toekomst, want de digitale transformatie stopt nooit. 
 

The Beams force is with you!

Stap mee in ons BIM-ruimteschip en ontdek expertises die jou verder brengen dan het melkwegstelsel. Vorm samen met ons het landschap van de toekomst. 

Aan de slag